IAB Europe: rynek programmatic warty 23 mld euro

Udział rynku programmatic w 2019r. wzrósł do 23 proc. i osiągnął wartość 23 mld euro – pokazują dane IAB Europe. Już ponad trzy czwarte reklam display i ponad połowa wideo kupowana jest w modelu programatycznym.

IAB Europe opublikowało raport z wynikami najnowszych badań na temat rynku programmatic ujawniający wielkość, główne czynniki wzrostu i wyzwania przed jakimi stoi rynek. Jak pokazują dane zebrane przez IAB Europe, wartość rynku reklamy programmatic rośnie sukcesywnie od 2013 roku. W 2019r. jego wartość przekroczyła już 23 mld euro, gdzie rok wcześniej wynosiła nieco ponad 18 mld.

Ponad trzy czwarte reklam w internecie (formaty wideo i display) w ubiegłym roku było kupowanych w modelu programatycznym. Udział programmatic w roku 2019r. w Europie wyniósł 77 proc. Od 2013 roku udział ten wzrósł aż o 57 punktów procentowych. Wartość reklamy wideo w Europie wyniosła w ubiegłym roku 5,8 mld euro, co stanowi 58 proc. całej kwoty wydawanej przez reklamodawców na ten format.

Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/iab-europe-rynek-programmatic-warty-23-mld-euro